Numer 1

w Ogólnej Integracji Systemów

Wiodący dostawca systemów

zespolonych i wstępnie montowanych
  • Globalne
  • +1 314 729 0055
  • sales@roeslein.com

Numer 1

w Ogólnej Integracji Systemów

Wiodący dostawca systemów

zespolonych i wstępnie montowanych

Styl Roeslein

Program Styl Roeslein jest ważną częścią naszej spółki. Program ten zapewnia nam platformę do skoncentrowania się na wyższym celu. Umożliwia nam pomaganie innym i stawianie sobie nawzajem wyzwań dotyczących tego, w jaki sposób przyczyniamy się do tego, by nasze społeczności były lepszymi miejscami do pracy i życia.

Celem Stylu Roeslein jest rozwój naszej spółki w następujących obszarach:

The Roeslein Way - POL_Charitable Giving

Darowizny na cele charytatywne

Darowizny na cele charytatywne angażują fundraiserów do pomocy w ważnych sprawach i zapewniają możliwości filantropijne na dużą skalę. Roeslein oferuje program podwajania darowizn na cele charytatywne wszystkim pracownikom, którzy przekazują datki na organizacje non-profit.

The Roeslein Way - POL_Community Service

Służba na rzecz społeczności

Roeslein zachęca wszystkich pracowników do wolontariatu na rzecz lokalnych inicjatyw społecznych. Pracownicy będą mieć możliwość udziału w grupowym wolontariacie, aby wywrzeć pozytywny wpływ na otaczające nas społeczności, a jednocześnie budować cenne relacje ze współpracownikami.

The Roeslein Way - POL_Continued Education

Edukacja ustawiczna

Edukacja ustawiczna to ważny element programu rozwoju talentów Roeslein. Roeslein oferuje swoim pracownikom zwrot czesnego, aby mogli zdobywać stopnie naukowe lub cenne certyfikaty branżowe.

The Roeslein Way - POL_Diversity & Inclusion

Różnorodność i integracja

W Roeslein zobowiązujemy się do tworzenia zróżnicowanego środowiska; szczycimy się tym, że jesteśmy pracodawcą zapewniającym równe szanse. Dążymy do nieustannego kierowania się naszymi wartościami i przekonaniami, co umożliwia naszym pracownikom rozwijanie w pełni swojego potencjału. Potrafimy lepiej się rozwijać i uczyć razem z różnorodnym zespołem pracowników. Kultywujemy i podtrzymujemy kulturę integracji.

The Roeslein Way - POL_Environmental Stewardship

Odpowiedzialne gospodarowanie środowiskiem naturalnym

Zrównoważony rozwój to odpowiedzialność o charakterze globalnym. Roeslein podchodzi do tej kwestii z należytą powagą. W ramach spółki pracownicy mogą wspólnie uczestniczyć w lokalnych programach recyklingu, razem dojeżdżać do pracy i korzystać z transportu publicznego.

The Roeslein Way - POL_Wellness Program

Program wellness

Jako spółka Roeslein troszczy się o zdrowie psychiczne i fizyczne swoich pracowników i ich rodzin. Na przestrzeni roku komitet Roeslein ds. wellness organizuje szeroką gamę aktywności we wszystkich biurach Roeslein. Dzięki temu osoby, które tego potrzebują, mogą łatwiej skorzystać z cennych usług EAP. Komitet ds. wellness zarządza organizacją wyzwań z obszaru wellness, wydarzeń 5K, akcji krwiodawstwa, badań biometrycznych i innych ubogacających wydarzeń.

Gotowi, by dołączyć do zespołu Roeslein?

W Roeslein & Associates jesteśmy przekonani, że kluczem do naszego sukcesu są nasi ludzi. Szczycimy się tym, że dla każdego aspektu naszej działalności rekrutujemy najlepsze dostępne talenty. Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy.

Top