Roeslein posiada doświadczenie w realizowaniu projektów z wielu kluczowych sektorów energii odnawialnej, w tym dotyczących biomasy, biopaliw i wytwarzania energii z odpadów. Oferują one zrównoważone i zintegrowane rozwiązania bioenergetyczne, poprzez ustaloną współpracę wiodących, zintegrowanych firm energetycznych i ekologicznych. Roeslein to wyróżniająca się grupa ds. doradztwa w dziedzinie BHPiOŚ, inżynierii i zarządzania konstrukcjami, oferująca kompleksowy handel energią, zarządzanie aktywami, polityki i strategie przekształcające ryzyko na korzyści.

Gotowi na wspóprac z Roeslein?

Roeslein z chci podejmie z Tob wspóprac. Pytania? Chcesz umówi si na spotkanie? Skontaktuj si z czonkiem dziau rozwoju firmy Roeslein, aby ju dzi zacz planowa swoje prefabrykowane, wstpnie zmontowane, modularyzowane rozwizanie.