Globalne usługi konstrukcyjne i instalacyjne w Roeslein koncentrują się na bezpieczeństwie, jakości i zapewnianiu postępów w realizacji harmonogramu projektu. Specjalistyczne podejście Roeslein polegające na prefabrykacji, wstępnym montażu, modularyzacji i produkcji poza obiektem (PPMOF) ogranicza ryzyko projektowe związane z brakiem dostępnej siły roboczej w obiekcie, niesprzyjającymi warunkami pogodowymi i działaniami handlowymi nakładającymi się na prace na budowie.

Ponieważ Roeslein ma możliwość realizacji prac na terenie obiektu, mediów i budowy przy jednoczesnej produkcji modułów procesowych poza obiektem, klienci otrzymują dodatkowe korzyści z współpracy z Roeslein oraz jej podejście polegające na Zintegrowanej Realizacji Projektów. W szczególności dotyczy to klientów realizujących projekty od podstaw. Zespoły konstrukcyjne Roeslein ściśle współpracują z działem zarządzania projektami, aby zapewnić, że oba harmonogramy są realizowane równolegle i pozwalają na umieszczenie modułów procesowych na terenie budynku w miarę ich finalizacji. Pozwala to na maksymalizację tempa wprowadzenia projektu na rynek i ogólnego zwrotu zainwestowanego kapitału.

Gotowi na wspóprac z Roeslein?

Roeslein z chci podejmie z Tob wspóprac. Pytania? Chcesz umówi si na spotkanie? Skontaktuj si z czonkiem dziau rozwoju firmy Roeslein, aby ju dzi zacz planowa swoje prefabrykowane, wstpnie zmontowane, modularyzowane rozwizanie.